Ret til efterløn

Du kan gå på efterløn fra både beskæftigelse, ledighed og delpension. (Du kan læse mere om delpension her)

Det er ikke en betingelse for at gå på efterløn, at du har fået et efterlønsbevis, men du skal opfylde stort set de samme betingelser, som for at få et efterlønsbevis. Du skal således ikke bruge et efterlønsbevis, hvis du overgår til efterløn fra ledighed, eller du er fyldt 60 år før 1. januar 2007 og ikke fik udstedt efterlønsbevis i forbindelse med din 60 års fødselsdag. Der er dog den forskel, at du med et efterlønsbevis kan gå på efterløn, selv om du ikke længere er til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af sygdom. På efterlønstidspunktet skal du have bopæl i riget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS–land. Hvis du modtager ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, kan du ikke samtidig få efterløn. Din pension skal derfor være frakendt på overgangstidspunktet. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen. Hvis du ønsker at gå fra delpension til efterløn som fuldtidsforsikret, skal du søge om efterløn, inden delpensionen bortfalder.
 

 
Ophold i udlandet
I efterlønsperioden skal du have fast bopæl i riget Danmark (Danmark, Grønland og Færøerne) eller i et andet EØS-land. Du kan dog opholde dig i lande uden for EØS-området i sammenlagt 3 måneder hvert kalenderår. Hvis du opholder dig i lande uden for EØS-området i længere tid, ophører efterlønnen efter 3 måneder. Hvis du allerede på udrejsetidspunktet ved, at du vil tage fast bopæl i lande uden for EØS-området, standses udbetalingen ved udrejsen. Når du igen tager ophold her i riget eller i et andet EØS-land, kan du søge om at få genoptaget udbetalingen af efterløn.
 
 
Fuldtids- eller deltidsforsikret?
For at få efterløn som fuldtidsforsikret er hovedreglen, at du skal have været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de seneste 15 år, heraf mindst 52 uger lige før overgangen til efterløn.

Er du født før den 1. juli 1949, kan du også opfylde kravet om fuldtidsforsikring ved at have været fuldtidsforsikret uafbrudt fra den 1. juli 1999 til overgangen til efterløn. Dog skal du have været fuldtidsforsikret i mindst 5 år inden for de seneste 10 år, heraf mindst 26 uger lige inden overgangen til efterløn. Hvis du er deltidsforsikret eller ikke har været fuldtidsforsikret længe nok, får du efterløn som deltidsforsikret. Satsen for deltidsforsikrede er 2/3 af satsen for fuldtidsforsikrede.

Min A-kasse

Min A-Kasse er en lille LO a-kasse for alle lønmodtagere. Min A-Kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og service i top. Arbejdsdirektoratet har tre gange kåret Min A-Kasse til den a-kasse med de mest tilfredse medlemmer.

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter