Sådan gør du, hvis du bliver ledig

Hvis du bliver ledig, kan Min A-kasse hjælpe dig videre. Både med kvalificeret rådgivning om, hvilke regler du skal opfylde for at være dagpengeberettiget og med sparring omkring, hvordan du kommer videre fra ledigheden. Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os eller bestille en vejledningssamtale med en af vores medarbejdere.

Hvis du bliver ledig, skal du huske følgende:
 

Tilmelding til Jobcentret 

Det er vigtigt, at du tilmelder dig hos Jobcentret allerede den første dag, du er ledig. Tilmeldingen er en del af  rådighedsforpligtelsen. Min A-kasse må først udbetale dagpenge fra den dag, du er tilmeldt som ledig. Du kan tilmelde dig Jobcentret via deres hjemmeside Jobnet.dk. Din tilmelding er registreret, når du modtager en elektronisk kvittering. Du kan også tilmelde dig ved at møde op i Jobcentret. Hvis centeret er lukket på den første ledige dag, skal du tilmelde dig på den første dag derefter, hvor Jobcentret har åbent.
 

Løbende tjekke dine jobforslag på Jobnet.dk

Du skal tjekke dine på jobnet mindst hver 7. dag.
 

Oprettelse af CV

Du skal lægge et CV ind på Jobcentrets hjemmeside Jobnet.dk inden tre uger fra den dag, du tilmeldte dig Jobcentret. Du kan læse mere om, hvordan du opretter et CV her.

Samtale på Jobcentret

Du skal møde op til samtaler på Jobcentret, når du bliver indkaldt. Her vil du blive orienteret om jobcentrets rolle og de tilbud, som du har ret og pligt til at tage imod.

Indsend erklæringer til Min A-kasse

Du skal udfylde og sende en ledighedserklæring og Fraværserklæring til Min A-kasse. Ledighedserklærigen kan du udfylde direkte i selvbetjeningen på Min A-kasses hjemmeside. Du kan også hente de to erklæringer her, eller du kan få dem udleveret i Jobcentret. Send dem til os hurtigst muligt, da der kan være sagsbehandlingstid i Min A-kasse. 

Vi tilstræber at være færdige med at behandle din ledighedserklæring inden første gang, du skal have udbetalt dagpenge. Sammen med de to erklæringer skal du vedlægge din opsigelse eller redegøre skriftligt for årsagen til arbejdsophøret. Vi indhenter dine lønoplysninger i Indkomstregistret hos SKAT.

CV- og vejledningssamtale

Du vil blive indkaldt til en CV- og vejledningssamtale i Min A-kasse, senest 3 uger efter, at du er blevet ledig. Ved CV- og vejledningssamtalen godkender vi dit CV og sikrer, at det opfylder kravene i lovgivningen.

Udfyldning af dagpengekort

Du skal udfylde og indsende et dagpengekort den næstsidste søndag hver måned. Du kan hente et elektronisk dagpengekort via Min A-kasses selvbetjening. Du kan også skrive eller ringe til Min A-kasse – så sender vi dig et dagpengekort med posten. Du kan indsende dagpengekortet elektronisk via Min A-kasse Selvbetjening eller sende papirkort med posten. Dagpengene bliver overført til din bankkonto på den sidste bankdag i måneden. Læs mere om udfyldelse af dit dagpengekort.

Dokumentation til Min A-kasse

Min A-kasse skal bruge dokumentation for, at du er dagpengeberettiget, før vi kan udbetale penge til dig. Dagpengeretten er betinget af, at du forud for ledigheden har været medlem af en a-kasse i 1 år, og inden for de sidste 3 år har fået indberettet lønmodtagerarbejde i Indkomstregistret hos SKAT i 52 uger (1.924 løntimer) som fuldtidsforsikret eller 34 uger (1.258 løntimer) som deltidsforsikret. Arbejdet skal være udført inden for din medlemsperiode. Min A-kasse indhenter selv den nødvendige dokumentation. 

Du skal dokumentere din dagpengeret

Du skal udfylde en ledighedserklæring i selvbetjeningen på Min A-kasses hjemmeside eller du kan hente den her.

Ledighedserklæringen er:

Hvis du modtager pension eller driver selvstændig virksomhed, skal du desuden udfylde og indsende en blanket AR 259. Send også din pensionsoversigt samt din første pensionslønseddel.

Hvis du har haft fravær fra dit arbejde, skal du udfylde en fraværserklæring (blanket AR 296), hvor du oplyser om fraværet i de seneste 1½ - 2 år.  Du skal oplyse om er ferieperioder, afspadsering, fri for egen regning eller anden frihed.

Hvis du har haft arbejde ud over den overenskomstmæssige arbejdstid i den sidste del af dit ansættelsesforhold, skal du opgøre dine overskydende timer på blanket AR 232. Opgørelsesperioden er de sidste 3 måneder for månedslønnede og 12 uger for uge- og 14-dageslønnede. Alle overskydende timer skal afspadseres, før du kan få udbetalt dagpenge.

Send også kopi af din opsigelse og skriv en supplerende redegørelse om årsagen til dit arbejdsophør.

Dokumentationen sender du til Min A-kasse så hurtigt som muligt. Jo før vi modtager dine oplysninger, jo bedre mulighed har vi for at ekspedere sagen og sørge for, at du får dagpenge eller andre ydelser til tiden.

Min A-kasse

Min A-Kasse er en lille LO a-kasse for alle lønmodtagere. Min A-Kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og service i top. Arbejdsdirektoratet har tre gange kåret Min A-Kasse til den a-kasse med de mest tilfredse medlemmer.

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter