A-kasse-medlem i udlandet

Hvis du får job i udlandet

Hvis du får arbejde i et andet EØS-land (Alle 28 EU-lande, Norge, Island og Lichtenstein) skal du som hovedregel arbejdsløshedsforsikres dér. Det gælder også, selvom du fortsat har bopæl i Danmark, eller hvis din arbejdsgiver har hjemsted her i landet. Det er vigtigt, at du bliver arbejdsløshedsforsikret i arbejdslandet inden for 8 uger, hvis du skal have mulighed for at bevare din anciennitet fra din danske a-kasse. Du skal selv søge om optagelse hos den udenlandske arbejdsløshedsforsikring.

Du kan læse mere om arbejde og arbejdsløshedsforsikring i udlandet på borger.dk.

Da du som lønmodtager kun må være medlem af én a-kasse, vil du skulle melde dig ud af Min A-kasse. Du bør dog først melde dig ud, når du er sikker på, at du er blevet omfattet af det andet lands arbejdsløshedsforsikring. Du kan fortsat være medlem af Min A-kasse, hvis du kan dokumentere, at du ikke kan blive forsikret i det andet EØS-land.  Udmeldelsen af Min A-kasse medfører, at du ikke kan indbetale efterlønsbidrag. Du kan dog efterbetale bidraget, når du kommer tilbage til Danmark og opfylder betingelserne for optagelse eller genoptagelse i Min A-kasse.

Hvis du vender tilbage til Danmark inden for 5 år efter medlemskab i udlandet

Ønsker du at vende tilbage til Danmark efter ophold i et andet EØS-land, så er det vigtigt, at du bliver optaget i en dansk a-kasse inden 8 uger, hvis du skal have mulighed for at bevare din anciennitet fra din udenlandske a-kasse. Hvis der er gået mindre end 12 måneder, siden du blev meldt ud af den danske a-kasse, kan du have mindre end 8 uger til at nå at blive optaget. Der må nemlig højst være 8 uger samlet inden for 12 måneder, hvor du ikke har et medlemskab af en a-kasse.

 

Hvis du vender tilbage til Danmark efter mere end 5 år med medlemskab i udlandet

Har du ikke tidligere været medlem af en dansk a-kasse, eller vender du tilbage til Danmark efter mere end 5 år som arbejdsløshedsforsikret i et andet EØS-land, skal du, for at bevare din anciennitet, påbegynde arbejde i Danmark og søge om optagelse inden 8 uger. Det er samtidig et krav, at du forud for din ledighed har fået indberettet 296 timer til SKATs indkomstregister inden for de seneste 12 uger/3 måneder.

 

Dagpenge under jobsøgning i udlandet

Hvis du er ledig og medlem af Min A-kasse, har du mulighed for at søge arbejde i et EØS-land med danske arbejdsløshedsdagpenge i op til 3 måneder. Læs mere om EØS-dagpenge her. Du skal dog opfylde følgende betingelser:

  • Du skal være statsborger i et EØS-land.
  • Du skal opfylde de almindelige betingelser for ret til dagpenge på afrejsetidspunktet.
  • Du skal have bopæl og ophold i Danmark indtil afrejsetidspunktet.
  • Du skal have været tilmeldt Jobcentret som fuldt ledig i mindst 4 uger.
  • Du skal søge om tilladelse, før du rejser.


Du kan læse mere om at søge arbejde i udlandet på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

 

Ansøgning om dagpenge under jobsøgning i udlandet

Du kan hente ansøgningsblanketten om dagpenge under jobsøgning i udlandet på borger.dk eller på Jobcentret. Ansøgningen sendes til Jobcentret, som skal attestere den. Derefter sender Jobcenteret ansøgningen videre til Min A-kasse. Send din ansøgning i god tid, så vi kan nå at behandle den, inden du rejser.

 

A-kasse i udlandet - uden for EU/EØS

Hvis du får arbejde uden for EU/EØS, kan du i udgangspunktet bevare dit medlem af Min A-kasse - hvis landet, du rejser til, ikke har en arbejdsløshedsforsikring. Hvis du vender tilbage til Danmark, skal du dog være opmærksom på reglerne om opholdskravet. Læs mere her.

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter