Dagpenge

Hvis du i en periode er ledig jobjæger, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra Min A-kasse.

For at være dagpengeberettiget skal du:

  • Være ledig jobjæger.
  • Have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år.
  • Opfylde arbejdskravet, dvs. inden for de sidste tre år have fået indberettet mindst 1.924 løntimer som fuldtidsforsikret  eller 1.258 løntimer som deltidsforsikret til Indkomstregistret. Arbejdet skal være udført i medlemsperioder.
  • Opfylde rådighedsforpligtigelsen herunder søge arbejde og være registreret som jobsøgende på ’Min Side’ på Jobnet.dk
  • Tjekke dine jobforslag på ´Min Side´, mindst hver 7. dag.
  • Kunne påtage dig et arbejde 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.

Ret til dagpenge

Du har ret til dagpenge, når du som fuldtidsforsikret har haft fået indberettet 1.924 løntimer for ustøttet arbejde eller som deltidsforsikret har fået indberettet 1.258 løntimer for ustøttet arbejde inden for 3 år. Det er en betingelse at arbejdet er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår. Hvor meget, du får udbetalt, afhænger blandt andet af om du er fuldtids-, deltidsforsikret eller nyuddannet. Læs mere om de forskellige dagpengesatser

Arbejde, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen, kan ikke medregnes i opgørelsen af beskæftigelseskrav. Det  betyder, at eksempelvis arbejde i løntilskud, jobrotation eller seniorjob ikke tæller med til opfyldelse af beskæftigelseskravet.

Er du svensker? Læs om mulighederne for at blive medlem af vores a-kassa og hvad du skal være særligt opmærksom på. 

Hvor længe kan du få dagpenge, hvis ikke du får arbejde?

Som hovedregel kan du få dagpenge i 2 år (104 uger) inden for en referenceperiode på 3 år (156 uger). Referenceperioden er det tidsrum, hvor der kan udbetales dagpenge eller andre ydelser. Vær opmærksom på, at du bruger en hel uge af din ret til dagpenge, hver gang der i en uge udbetales ydelser, uanset hvor få timer/dage i den pågældende uge, der udbetales for.

Ny mulighed for at forlænge din dagpengeret

Du får fra 2. januar 2017 mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med op til et år ved at veksle løntimer til dagpenge. En løntime veksles til to dagpengetimer.

Eksempel
Hvis du har haft vikararbejde i 37 timer, kan du vælge at veksle timerne til 74 dagpengetimer, som du kan bruge, når din dagpengeret ophører.

I første omgang bliver regnskabet administreret i a-kasserne. Fra juli 2017 kommer der fælles tællere, så alle kan følge med i deres egen ’beskæftigelseskonto’. Fra januar til juli føres regnskabet stadig i hele uger. Fra juli ophører den regnemetode, for herfra bliver dagpengeperioden nemlig opgjort i timer.

 

Nyuddannet og dagpenge

Hvis du er optaget i a-kassen som nyuddannet, har du ret til dagpenge en måned og en dag efter din uddannelse er afsluttet. Hvis du er nyuddannet og ledig jobjæger, får du udbetalt dagpenge ud fra en fast sats, nemlig dimittendsatsen. Du kan tidligst efter 6 måneder få beregnet en ny sats. Det kræver at du i perioden har fået indberettet 3 måneders eller 12 ugers sammenhængende arbejde.

Feriedagpenge

Hvis du skal søge om feriedagpenge, kan du udfylde ansøgningen i selvbetjeningen eller hente blanketten på AK-Samvirkes hjemmeside.

Du kan læse mere under feriedagpenge.

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter