Dagpenge
-Hvornår, hvordan og hvor længe? 

Hvis du i en periode er ledig, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra Min A-kasse.

For at være dagpengeberettiget skal du:

 • Være ledig.
 • Have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år.
 • Opfylde et indkomst – eller beskæftigelseskrav. 
 • Stå til rådighed for arbejdsmarkedet . Det betyder bl.a., at du skal søge arbejde og være registreret som jobsøgende på ’Min Side’ på Jobnet.dk
 • Tjekke dine jobforslag på ´Min Side´, mindst hver 7. dag.
 • Kunne påtage dig et arbejde 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret, og 30 timer om ugen, hvis du er deltidsforsikret.


Ret til dagpenge

Dagpengesystemet skelner mellem forskellige måder at optjene dagpengeret på. Der er nemlig forskel på, om du er helt ny i dagpengesystemet, eller om du har fået dagpenge før.

Indkomstkrav – hvis du er ny i dagpengesystemet
Du optjener dagpengeret baseret på din indkomst, når du er ny i dagpengesystemet. Det betyder, at du har optjent ret til dagpenge, når du har tjent 228.348 kr. for fuldtidsforsikrede og 152.232 deltidsforsikrede inden for tre år. Vi kan højst medregne 19.029 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede og 12.686 kr. pr. måned for deltidsforsikrede. 

Eksempel
Hvis du tjener 18.000 om måneden, er du 13 måneder om at optjene dagpengeret. (228.348:18.000)

Hvis du tjener 30.000 om måneden, er det kun de 19.029 kr., der tæller med, og du vil altså være 12 måneder om at optjene dagpengeret.Beskæftigelseskrav – hvis du allerede er i dagpengesystemet
Har du fået dagpenge før, optjener du som udgangspunkt en ny ret via arbejdstimer i stedet for indkomst.

Du har ret til dagpenge, når du som fuldtidsforsikret har haft fået indberettet 1.924 løntimer for arbejde eller som deltidsforsikret har fået indberettet 1.258 løntimer for arbejde inden for 3 år, hvor du har været medlem af a-kassen.

Hvor meget får man udbetalt?

Hvor meget, du får udbetalt, afhænger blandt andet af om du er fuldtids-, deltidsforsikret eller nyuddannet. Læs mere om de forskellige dagpengesatser. 

Vær opmærksom på:

 • At det er en betingelse, at arbejdet er udført på almindelige løn- og ansættelsesvilkår.
 • At arbejde, hvor der ydes offentligt tilskud til lønnen, ikke kan medregnes i opgørelsen af beskæftigelseskrav. Det betyder, at eksempelvis arbejde i løntilskud, jobrotation eller seniorjob ikke tæller med til opfyldelse af beskæftigelseskravet. 

Hvor længe kan du få dagpenge, hvis ikke du får arbejde?

Som hovedregel kan du få dagpenge i 2 år (3.848 timer) inden for en referenceperiode på 3 år. Referenceperioden er det tidsrum, hvor der kan udbetales dagpenge eller andre ydelser.

 

Dine dagpenge udbetales månedsvis

 • Der udbetales dagpenge for op til 160,33 timer pr.måned. (Vi kan dog ikke udbetale ydelser, hvis udbetalingen udgør mindre end 14,8 timer)
 • Hver fjerde måned får du en karensdag og mister altså en dags dagpenge. (Med mindre du har haft sammenlagt 20 dages fuldtidsarbejde i perioden, som svarer til 148 timer.)
 • Dine dagpenge udbetales den sidste bankdag i måneden (hvis dit kort er indsendt til tiden). Find dagpengekort og find udbetalingskalender på selvbetjeningen.

 
Læs mere om dagpengekortet

Forbrug af dagpengeperioden

Du forbruger af din dagpengeperiode (på 2 år), når du får udbetalt:

 • Dagpenge
 • Feriedagpenge
 • Sygedagpenge i op til 6 uger
 • Dagpenge under aktivering
 • Dagpenge under de første 14 dages sygdom
 • Dagpenge under jobrettet uddannelse
 • Løn under arbejde med løntilskud
 • Du forbruger også af dagpengeperioden, når du har karantæne.


Sådan kan du forlænge din dagpengeret

Når du får dagpengeret, får du samtidig en ’beskæftigelseskonto’. Her kan du indsætte timer, du arbejder, og så har du mulighed for at veksle dem til dagpenge. Du kan forlænge din dagpengeperiode med op til et år (1.924 timer)ved at veksle løntimer til dagpenge. En løntime veksles til to dagpengetimer.

Eksempel
Hvis du har haft vikararbejde i 37 timer, kan du vælge at veksle timerne til 74 dagpengetimer, som du kan bruge, når din dagpengeret ophører.


Du har adgang til din beskæftigelseskonto via jobnet.dk

 

Nyuddannet og dagpenge

Hvis du er optaget i a-kassen som nyuddannet, har du ret til dagpenge en måned og en dag efter din uddannelse er afsluttet. Hvis du er nyuddannet og ledig, får du udbetalt dagpenge ud fra en fast sats, nemlig dimittendsatsen. Du kan tidligst efter 6 måneder få beregnet en ny sats. Det kræver at du i perioden har fået indberettet 3 måneders sammenhængende arbejde. 

Læs mere

Feriedagpenge

Hvis du skal søge om feriedagpenge, kan du udfylde ansøgningen i selvbetjeningen

Du kan læse mere under feriedagpenge.

Er du svensker? 

Læs om mulighederne for at blive medlem af vores a-kassa og hvad du skal være særligt opmærksom på. 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter