Du skal nu anslå arbejdstimer, indkomst og andre forhold fra den dato, du sender dit dagpengekort og frem til månedens udgang. Det kan ikke overraskende føre til efterfølgende regulering.

 

 

Fra 1. juli overgår vi fra en ugebaseret til en månedsbaseret udbetaling af dagpenge. Dine dagpenge bliver udbetalt på baggrund af dit dagpengekort, som du sender ind hver måned. For at få dine dagpenge til tiden skal du i den forbindelse oplyse om forventede løntimer, indkomst og andre forhold af betydning for ret til dagpenge fra det tidspunkt, du sender dit dagpengekort og frem til månedens udgang. Det samme gælder for dig, der sender efterlønskort hver måned. 

Eksempel

Du har arbejde som vikar på nedsat tid i august måned. I august måned skal du sende dit dagpengekort den 24. august, der dækker hele august måned. Da du ikke kender dine arbejdstimer i perioden fra den 24. til den 31. august, skal du oplyse de arbejdstimer, som du forventer at få i perioden – altså et skøn.

Dit skøn i perioden er 20 arbejdstimer, men når perioden reelt er gået, har du haft 25 arbejdstimer. Det vil sige, at der er en forskel på 5 arbejdstimer mellem dit skøn og de arbejdstimer, som din arbejdsgiver har indberettet til indkomstregisteret. Da forskellen er 5 arbejdstimer, skal du tilbagebetale, hvad der svarer til 5 timers dagpenge.

Samkørsel med register

Når din arbejdsgiver har indberettet dine løntimer og indkomst senest den 10. i den efterfølgende måned, skal vi efterfølgende hente oplysningerne i indkomstregisteret fra den 11. i måneden. Her skal vi sammenholde dine forventede oplysninger med de løntimer og indkomst, som din arbejdsgiver har indberettet. Hvis der er forskel mellem dine oplysninger og din arbejdsgivers oplysninger, så skriver vi til dig. I brevet fortæller vi, hvad forskellen er, og at vi regulerer i dine dagpenge. Du har en uge til at gøre indsigelser, hvis du ikke er enig.

Hvis du ikke gør indsigelser, regulerer vi automatisk dine dagpenge i den måned, hvor forskellen ligger. I den forbindelse vil der enten opstå en gæld, som vil blive modregnet i din kommende dagpengeudbetaling eller en efterbetaling, som vil blive udbetalt til dig hurtigst muligt. Hvis du eksempelvis får fuldtidsarbejde og vi ikke har mulighed for at modregne beløbet i dine dagpenge, så skriver vi til dig om frist for tilbagebetaling.

Fejlindberetninger i indkomstregistret

Vi kan risikere, at din arbejdsgiver har indberettet forkert. I den forbindelse kan der opstå en forskel, som vi er nødt til at få dig til at forklare os om. Derfor er det en god idé at gennemgå de oplysninger, du har givet os, og de oplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet. Vi skal nemlig regulere dine dagpenge efter de oplysninger, der er indberettet til indkomstregisteret. Så det er vigtigt, at du sørger for at gemme informationerne om de indberettede oplysninger.

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter