Efterløn i udlandet

Som udgangspunkt skal du være bosat i Danmark (inklusiv Færøerne og Grønland) for at kunne få efterløn. Men du kan få udbetalt efterløn, hvis du bosætter dig i et andet EØS-land. Dette gælder også i begrænset omfang, hvis du bosætter dig uden for EØS-området.

Din efterløn følger i øvrigt dit a-kasse medlemskab, selvom du skifter a-kasse. Har du betalt til efterlønsordningen hos nuværende a-kasse, men ønsker at skifte a-kasse til Min A-kasse, følger din efterløn automatisk med til Min A-kasse.

Skatteforhold

Hvis du bosætter dig i et andet EØS-land skal vi tilbageholde skat på samme måde, som hvis du fortsat boede i Danmark. Dog skal vi ikke tilbageholde skat, hvis de danske skatte-myndigheder bekræfter, at du ikke er skattepligtig i Danmark.
 

Lande udenfor EØS-området

Der kan også udbetales efterløn under midlertidigt ophold i lande udenfor EØS-området (fx USA, Australien) i op til sammenlagt 91 dage indenfor hvert kalenderår.

Hvis opholdet overstiger sammenlagt 91 dage, eller du tager fast ophold i et land udenfor EØS-området, skal vi stoppe udbetalingen af efterløn, indtil du igen bosætter dig i Danmark eller i et andet EØS-land.
 

Oplysningspligt

Hvis du flytter til et land udenfor EØS-området har du pligt til at give Min A-kasse oplysning om opholdets starttidspunkt og afslutningstidspunkt.
 
Læs mere om EØS-landene og arbejdsløshedsforsikring på borger.dk.

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter