Fradrag for pensioner - hvor meget kan du trække fra?


Her beskriver vi hovedprincipperne for modregning af pension i efterlønnen.

Modregning af din pensionsopsparing afhænger af, om du opfylder udskydelsesreglen og hvilken pensionstype, der er tale om. Det er værdien af pensionsformuen ved efterlønsalderen eller den årlige pensionsydelse, der bliver lagt til grund for fradraget i efterløn.

  • Alle dine pensionsopsparinger har betydning for din efterløn, hvis du går på efterløn, inden du opfylder udskydelsesreglen. Dette gælder uanset, om der er tale om alderspensionsordninger med løbende udbetalinger, ratepension, kapitalpension eller andre pensionsopsparinger.

  • Både private ordninger og ordninger, der er led i et tidligere ansættelsesforhold, skal modregnes. Det er uden betydning, om pensionen kommer til udbetaling eller ej, eller om den først bliver udbetalt, når du går på folkepension.

  • Pensioner til efterlevende ægtefælle eller samlever, ATP eller pension til efterlevende børn skal ikke fratrækkes.

Obs: Udbetaling af pensioner (ex. tjenestemandspension) fra 60. år og frem til efterlønsalderen SKAL også modregnes i efterlønnen.

 

Oversigt over modregning af pensioner

Modregningen af dine pensioner afhænger af din fødselsdato.

Pensioner


Pensionsdepoter kan være:

  • Kapitalpension

  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond

  • Indekskontrakter Løbende udbetalinger kan være:

  • Tjenestemandspension

  • Ratepension

 

Ikke alle pensioner skal modregnes

Svagelighedspension og ægtefællepensioner bliver ikke modregnet i din efterløn.

 

Vi hjælper gerne

Du er altid velkommen til at kontakte os, så vi kan hjælpe dig med en individuel beregning af din efterløn. 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter