Gratis medlemskab for studerende

Hvis du er studerende, kan du blive gratis medlem af Min A-kasse. Hvis du er under 30 år  og har mere end 1 år tilbage af dit studie, kan du dermed undgå første måneds karantæne og få ret til dagpenge med det samme, når du er færdig med din uddannelse.
 
Du kan melde dig ind her
 

Sådan gør du

Du skal søge om at blive fritaget for at betale kontingent til Min A-kasse. (Fritagelsen gælder fra den dag, Min A-kasse har din ansøgning.)
 

For at blive fritaget for at betale kontingent til Min A-kasse

 • Skal du være under 30 år og være i gang med en erhvervsmæssig uddannelse eller en uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse - altså en uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed.  
 • Må din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende  ikke overstige den maksimale dagpengesats (223.596,00 kr.) eller elevlønnen.
 • Må du ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.

 

Fritagelse for kontingentbetaling, hvis du er over 30 år

Hvis du er over 30 år, har du mulighed for at blive fritaget for kontingent, hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du er under erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse og betaler efterlønsbidrag.
 • Der er indgået en kontrakt om voksenlærling mellem din arbejdsgiver og jobcentret.
 • Dine samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende under uddannelsen overstiger ikke den maksimale dagpengesats eller elevlønnen.
 • Du skal være berettiget til dagpenge, inden du starter din uddannelse: 

  • Er du ny i dagpengesystemet kigger vi på din indtægt. Du er dagpengeberettiget, når du har haft en indtægt på 228.348 kr., der er indberettet til SKATs indkomstregister inden for de sidste tre år
   (vi kan max. medregne 19.029 om måneden). Du skal have været medlem af a-kassen i perioden. 
  • Er du allerede i dagpengesystemet optjener du en ny ret via arbejdstimer. Det vil sige, at du indenfor de sidste tre år enten skal have haft 1.924 arbejdstimer, der er indberettet til SKATs indkomstregister. Vi kan kun tælle dem med, hvor du har været medlem af en a-kasse.

 • Du skal være tilmeldt - og betale til - efterlønsordningen.
 • Du må ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.Kontingentfritagelsen gives for 1 år ad gangen, og ophører, når du bliver 30 år, eller når du ikke længere er under uddannelse.

 

Dimittendrettigheder – vigtigt at vide

For at opnå dimittendrettigheder, skal du søge om optagelse i Min A-kasse inden 14 dage efter endt uddannelse.

Er du allerede medlem, kan du opnå eller bevare retten til dagpenge efter endt uddannelse, hvis du skriftligt beder om at gøre brug af dimittendrettighederne, inden 14 dage fra den dag, at du afslutter din uddannelse. Det kan du gøre ved at sende AK044 via selvbetjeningen

Det er vigtigt, at du gør brug af dine rettigheder inden for fristen, også selvom du er i arbejde efter uddannelsen er afsluttet. Hvis datoen for afsluttet uddannelse er ændret, skal du give os besked.

 

Gymnasiale uddannelser

Du skal være opmærksom på, at gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser ikke giver erhvervskompetence. Derfor kan en studentereksamen, en HH-uddannelse samt ligestillede uddannelser ikke give adgang til optagelse på dimittendvilkår i en a-kasse eller gratis medlemskab.

 

 

Vil du være medlem? 

 
 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter