Frivilligt ulønnet arbejde
- Hvad kan lade sig, mens du er på dagpenge eller efterløn?

Hvis du arbejder, mens du får udbetalt penge fra os (dagpenge eller efterløn) skal vi i udgangspunktet trække det fra i dine udbetalinger, uanset om du får løn eller ej. Men der er visse typer frivilligt arbejde, du godt kan have uden, at det går udover dine udbetalinger fra os. 

Det er først og fremmest en forudsætning, at dit frivillige arbejde:

• foregår i Danmark,
• ikke har forbindelse med privat erhvervsvirksomhed,
• ikke er underlagt ansættelsesretlige forpligtelser og
• udføres for en frivillig organisation/forening, hvis formål ikke er at skabe overskud.


Klik på overskrifterne for at læse mere 

Du kan frit lave frivillige aktiviteter uden, at det bliver modregnet

Aktiviteter i frivillige foreninger/organisationer medfører ikke fradrag i dagpengene, hvis de ikke udbydes som almindeligt arbejde, og de ikke kræver en særlig uddannelse. Aktiviteterne er typisk hobbyprægede aktiviteter, som man deltager i af interesse, f.eks:

• Almindeligt forefaldende aktiviteter i sociale cafeer, medborgerhuse, væresteder mv. f.eks. servere og lave kaffe, hjælpe med madlavning, snakke med gæster osv.

• Deltagelse i almindeligt foreningsarbejde – kirkelige-, kulturelle-, beboerforeninger, f.eks. spejderklubben, frimærkeforeninger, bridgeklubber eller hobbyforeninger. 

• Idrætsaktiviteter, herunder som træner i foreninger, hvor det ikke er sædvanligt at ansætte lønnede trænere.
 
• Besøgsven, herunder indkøbshjælp, nabohjælp • Indsamler for nødhjælpsorganisationer eller ekspedient i genbrugsbutikker under f.eks. Dansk Røde Kors eller aktiviteter i humanitære organisationer.

 

Frivilligt, ulønnet arbejde - i op til 44 timer om måneden

Frivilligt ulønnet arbejde, der udføres for frivillige organisationer, kan udføres i op til 44 timer om måneden uden fradrag i dagpengene (hvis man er på efterløn, kan man udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 65 timer om måneden uden fradrag i efterlønnen). Dette gælder for arbejde, der også udbydes som lønarbejde eller kræver en særlig uddannelse. Det kan f.eks. være:

• rådgivning, herunder telefonrådgivning, der kræver eller forudsætter en særlig uddannelse om f.eks. sociale forhold og rettigheder samt økonomiske spørgsmål.

• præst eller psykolog på krisecenter, i social/humanitære institutioner/organisationer/foreninger for f.eks. udsatte grupper.
 
• jurist i retshjælp. 

  

Frivilligt, ulønnet arbejde med primær drift/vedligeholdelse - fradrag

Frivilligt arbejde, der vedrører organisationens/foreningens primære drift og vedligeholdelse, medfører som hovedregel fradrag i dagpengene fra første time.

Det gælder:

• Primær drift - f.eks. personaleadministration, økonomi- og organisationsstyring, men også arbejde eller andre opgaver, som en offentlig myndighed er forpligtet til at udføre, f.eks. udbringning af mad til ældre.

• Vedligeholdelse - dvs. funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden, såsom tilførsel af vand, varme eller el, arbejde som forudsætter, at den enkelte er i besiddelse af en autorisation. Vedligeholdelse kan f.eks. også være varetagelse af den daglige rengøring, malerarbejde og lignende.

 

 

Primære driftsopgaver, der er undtaget fra fradrag

Du kan få dagpenge uden fradrag samtidig med primære driftsopgaver, hvis arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft, og arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft. Det kan f.eks. være mindre administrative opgaver (f.eks. arkivarbejde, omstilling eller receptionistopgaver) samt mindre koordineringsopgaver (f.eks. i forbindelse med indsamlinger, formidling af frivilligt arbejde, sammensætning af vagtplaner m.v. eller arbejde som bogholder eller revisor i mindre foreninger, klubber m.v.).

 

 

Vedligeholdelsesopgaver, der er undtaget fra fradrag

Der fradrages ikke for vedligeholdelsesopgaver, hvis det ulønnede arbejde:

• kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig.
 
• arbejdet udføres lejlighedsvist.
 
• arbejdet altid har været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.
 
• arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft.
 
• arbejdet kan udføres uden, at der kræves autorisation. Eksempler på vedligeholdelse, der ikke medfører fradrag, er lejlighedsvis rengøring eller den årlige hovedrengøring af klubhuset, maling af klubhuset eller af spejderhytten, opkridtning af boldbaner, vinterklargøring af søspejdernes både og lignende.

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter