Hvad er dagpengesatsen?

Din dagpengesats afhænger af din nuværende situation, og af hvad din indkomst har været de seneste to år. Som udgangspunkt kan du få 90 % af din indtægt, men dog højest 18.866 kr. om måneden (maksimum-sats). Der er ingen minimum-sats. 

Hvad kan vi beregne på?

Hvis du er lønmodtager, kan vi beregne på al A- og B-indkomst, hvoraf der betales arbejdsmarkedsbidrag. Vær opmærksom på, at det altså betyder, at vi ikke må medregne indkomst, der ikke opfylde kravet.

Sådan beregner vi din dagpengesats

Når vi skal beregne, hvor meget, du kan få udbetalt i dagpenge, gør vi sådan:

  • Vi ser på dine sidste 24 måneders lønindtægt.
  • Vi vælger så de 12 måneder med højest indtægt og beregner din sats med udgangspunkt i dem.

Eksempel
Du har de seneste 24 måneder haft:

  • 13 måneder med en indtægt på 19.000 om måneden
  • 10 måneder med en indtægt på 24.000 om måneden

Vi tager udgangspunkt i de 10 måneder med en indtægt på 24.000 kr. og så 2 måneder med 19.000 kr.

  • Det giver et samlet beregningsgrundlag på 278.000 kr.

Nu kommer udregningen:

Vi tager beregningsgrundlaget og trækker arbejdsmarkedsbidraget fra på 8 % (fordi man ikke betaler det, når man er ledig)

(Indtægtsgrundlaget i beregningsperioden x 0,92): 12 x 0,9

278.000 x 0.92 = 255.760

Gennemsnitlige månedsløn: 21.313

90 % af gennemsnittet = 19.182

Beløbet overstiger altså maksimal-satsen, og din dagpengesats vil være på 18.866 kr. om måneden.


Hvad hvis man har mindre end 12 måneders arbejde?

Så beregner vi med udgangspunkt i de måneder, du har. Hvis du slet ikke har arbejdet inden for de sidste 24 måneder, udvider vi perioden til 36 måneder. 

Kan man få beregnet en ny sats?

Du kan få beregnet en ny sats i tre situationer: 

  • Ved nyindplacering: Det vil sige, når du er helt ny i dagpengesystemet.
  • Ved genindplacering: Hvis du har været i dagpengesystemet før, men nu har genoptjent en ny ret til dagpenge. 
  • Ved forsikringskift: Det vil sige, at du får beregnet en ny sats, hvis du overflytter fra fuldtids- til deltidsforsikring.Hvordan beregner vi så, hvis du er nyuddannet?

Hvis du er nyuddannet, får du dimittendsatsen. Læs mere om satserne her.

 

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter