Karantæne
- Hvordan og hvorfor får man det?

Når man får karantæne i dagpengesystemet, betyder det, at man ikke har ret til dagpenge i 111  timer efter, at du har tilmeldt dig jobcentret (og i øvrigt er dagpengeberettiget). 

Vi skal ifølge reglerne altid vurdere grunden til din ledighed for at finde ud af, hvornår du har ret til dagpenge. Du får karantæne, hvis vi vurderer, at din ledighed er selvforskyldt. Det kunne f.eks. være, hvis du har sagt op uden det, man i dagpengesystemet kalder en gyldig grund. Det kunne også være, hvis din arbejdsgiver har sagt dig op, f.eks. fordi du ikke er mødt på arbejde.

Du kan også få karantæne, selvom du allerede er inde i dagpengesystemet. Det får du, hvis du ikke medvirker aktivt til at komme ud af ledigheden inden for de rammer, der er sat af dagpengesystemet. 

Hvornår er man selvforskyldt ledig? Vi kalder det 'selvforskyldt ledig,' når du: 

  • Selv siger dit arbejde op, eller selv er skyld i din afskedigelse.
  • Selv siger op efter, at du er blevet opsagt af arbejdsgiveren (=kontraopsigelse).
  • Får nedsat din arbejdstid med henblik på at få udbetalt supplerende dagpenge
  • Accepterer et for kort opsigelsesvarsel
  • Tager orlov fra dit arbejde
  • Afslår et formidlet arbejde
  • Afslår at være med til at udarbejde eller revidere "Min plan"
  • Afslår et tilbud efter "Min plan"
  • Udebliver fra et tilbud efter "Min plan"
  • Afslår, ophører eller udebliver i forbindelse med et uddannelsespålæg
 
Når du får karantænen
Karantænen kan kun afvikles i perioder, hvor du har ret til ydelser fra a-kassen. Du kan kun afvikle karantæne, hvis du er tilmeldt jobcentret, er dagpengeberettiget og indsender dagpengekort. Karantænen har virkning fra dagen efter ophøret eller den dag, du har afslået f.eks, et jobtilbud, hvis du allerede er ledig. 
 
Forældelse af karantæne
Karantænen bliver forældet efter 3 måneder fra den dag, du ophørte med dit arbejde/afslog jobtilbud. Den forældes også, hvis du har fået indberettet 185 timers arbejde i Indkomstregistret efter det tidspunkt, du fik karantænen.

Hvad sker der, hvis du får flere karantæner?
(Gentagelsesvirkning)
Hvis du får karantæne to gange inden for 12 måneder, kan du ikke få udbetalt dagpenge, før du i en sammenhængende periode på 3 måneder har fået indberettet 300 timers ustøttet arbejde i Indkomstregistret (månedslønnede). For 14-dagslønnede er kravet 276 timer.

Deltidsforsikrede skal i en sammenhængende periode på 3 måneder have fået indberettet 150 timers ustøttet arbejde i Indkomstregistret (månedslønnede). For 14-dagslønnede er kravet 138 timer.

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter