Hvad koster et medlemskab af Min A-kasse? Find din kontingentsats her 

Pr. 1. januar 2019 koster det følgende at være medlem af Min A-kasse:

ForsikringstypeKontingent
pr. måned kr.
Efterlønsbidrag
pr. måned kr.
I alt
pr. måned kr.
Fuldtidsforsikret 470 508 978
Deltidsforsikret 352 338 690

 

Du kan se en udspecificering af, hvordan Min A-kasses kontingentsatser er beregnet her:
link til skema med alle Min A-kasses udspecificerede kontingentsatser

Du kan se, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge og efterløn i denne oversigt:
Min A-kasses udbetalingssatser


Betalt kontingent via netbank eller Betalingsservice (PBS)

Du kan betale kontingent via netbank eller PBS. For at tilmelde dig PBS skal du anvende Min A-kasses BS-nummer: 01231979 og debetgruppenummer: 02144. Du skal desuden angive dit medlemsnummer, så vi kan identificere indbetalingen. 

Fritagelse for betaling af kontingent til Min A-kasse

Du skal søge om at blive fritaget for at betale kontingent til Min A-kasse, og fritagelsen kan tidligst få virkning fra den dag, Min A-kasse har din ansøgning.

For at blive fritaget for at betale kontingent til Min A-kasse

  • Skal du være under 30 år og i gang med en erhvervsmæssig uddannelse eller en uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse - altså en uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • Din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende må ikke overstige den maksimale dagpengesats eller elevlønnen.
  • Kontingentfritagelsen gives for 1 år ad gangen, og ophører, når du bliver 30 år, eller når du ikke længere er under uddannelse.
  • Må du ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende. 

 Er du 30 år og derover, kan du også fritages for kontingentbetaling, hvis:

  • Du er under erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse og betaler efterlønsbidrag
  • Der er indgået en kontrakt om voksenlærling mellem din arbejdsgiver og Jobcentret
  • Dine samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende under uddannelsen ikke overstiger den maksimale dagpengesats eller elevlønnen.
  • Kontingentfritagelsen gives for 1 år ad gangen, og kan maksimalt gives i 5 år. Fritagelsen gælder kun, så længe du er under uddannelse.
  • Du ikke modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.
  • Du er berettiget til dagpenge, inden du starter din uddannelse.


Du kan blive optaget som gratis studerende ved at melde dig ind i Min A-kasse. 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter