Hvem kan blive medlem?

min_akasse_kvinde_1Alle kan blive medlem af Min A-kasse, der er en tværfaglig a-kasse. Medlemskabet sikrer dig økonomisk, hvis du bliver ledig jobjæger, og giver dig adgang til en række vejledningstilbud, som kan hjælpe dig videre.

Sådan kan du melde dig ind: 

For at blive optaget skal du:

  • Have bopæl og ophold i Danmark. (Der er dog en række undtagelser, som du kan læse mere om i EØS-regelsættet).
  • Være fyldt 18 år, hvis ikke du har taget en erhvervsmæssig uddannelse normeret til mindst 18 måneder.
  • Have taget en erhvervsmæssig uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneder.  

Opfylder du opholdskravet?

Alle kan blive medlem af Min A-kasse. Du skal dog være opmærksom på, at du skal opfylde opholdskravet for at få ret til dagpenge. Læs mere om opholdskravet her.

 

Er du nyuddannet?

Hvis du er nyuddannet, kan du blive optaget som dimittend, hvis din uddannelse er normeret til mindst 18 måneder. Uddannelsen skal være offentlig anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse. Som dimittend kan du få udbetalt dagpenge efter dimittendsats fra en måned efter, at du har afsluttet uddannelsen. Uddannelsens afslutning kan dog ikke ligge tidligere end de 18 måneder, den er normeret til. For at få ret til dagpenge en måned efter endt uddannelse, skal Min A-kasse modtage din ansøgning om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Læs mere her.

Du kan gå fra dimittendsats til en beregnet, individuel sats tidligst efter 6 måneder. Det forudsætter blot, at du inden for den periode har haft arbejde i mindst 3 måneder/12 uger. 


Vær opmærksom på, at dimittendsatsen afhængig af, om du har forsørgerpligt. Det betyder, at hvis du har forsørgerpligt får du 82 pct af den højeste dagpengesats. Hvis ikke du har forsørgerpligt får du 71,5 pct af højeste dagpengesats.

Elev med mindre end 12 måneders uddannelse tilbage?

Hvis der er mindre end 12 måneder tilbage af din elevtid, kan du sagtens vente med at melde dig ind, til du har afsluttet din uddannelse. Herefter kan du blive meldt ind efter reglerne for nyuddannede (se ovenfor).

 

Elev med mere end 12 måneders uddannelse tilbage?

Du kan blive optaget efter reglerne for lønmodtagere, hvis du er elev på en godkendt uddannelse, har mindst 12 måneder tilbage af din elevtid og er i praktik på optagelsestidspunktet. Dermed kan du få dagpenge fra den første ledige dag efter, at du er blevet udlært. Du skal dog opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge.

Du kan få beregnet en individuel dagpengesats på 90 % af den elevløn, du har fået de sidste 3 måneder, dog maksimum 18.866 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede og 12.577 kr. om måneden for deltidsforsikrede. Du kan også vælge at få dimittendsatsen, som er på:

Fuldtidsforsikret
Hvis du har forsørgerpligt: 15.470 kr. om måneden
Hvis du ikke har forsørgerpligt: 13.489 kr. om måneden

Deltidsforsikret
Hvis du har forsørgerpligt: 10.313 kr. om måneden
Hvis du ikke har forsørgerpligt: 8.993 kr. om måneden

Hvis du melder dig ind 12 måneder før, du bliver udlært, skal du sende en indmeldelsesblanket til Min A-kasse sammen med din sidste månedslønseddel. Husk at der skal være mindst 12 måneder tilbage af din læretid, når vi modtager din ansøgningsblanket. Hvis du melder dig ind som dimittend, skal vi have modtaget din ansøgningsblanket inden 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse.

 
Er du blevet folkepensionist?

Du kan bevare dit medlemskab, når du bliver folkepensionist. Dit medlemskab bliver så lavet om til et såkaldt seniormedlemskab, hvor du kun betaler administrationsbidrag (2019:115 kr om måneden).Du har ikke ret til ydelser, men til vejledning i forhold til jobsøgning.

Fuldtids- eller deltidsforsikring?

Når du melder dig ind i Min A-kasse, skal du beslutte, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret. Dit valg af forsikringstype har betydning for dit kontingent, hvor meget du kan få udbetalt i dagpenge, og i hvor høj grad du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis du arbejder mere end 30 timer om ugen, skal du være fuldtidsforsikret. Hvis du arbejder 30 timer om ugen eller mindre, kan du selv vælge, om du vil være fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret. Hvis du bliver optaget som nyuddannet værnepligtig, kan du også selv vælge, om du vil være fuldtids- eller deltidsforsikret.

Læs mere om fuldtids- og deltidsforsikring 

Bliv medlem af Min A-kasse

Du kan læse mere om reglerne for indmeldelse på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings hjemmeside.

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter