Indkomstregistret

Danske arbejdsgivere, virksomheder og udbetalende myndigheder m. fl. har siden 1. januar 2008 haft pligt til at indberette skattepligtige indtægter for den enkelte borger til et centralt register – et såkaldt Indkomstregister. Registret er underlagt Skatteministeriet.

I forlængelse heraf, er også lovgivningen og administrationen på a-kassernes område blevet tilpasset, dog først med virkning fra den 1. maj 2011.

Det betyder, at a-kasserne i stedet for at bede om medlemmernes lønsedler som dokumentation for arbejdsperioder og a-kassemæssige rettigheder, nu skal spørge SKAT. Rent praktisk skal Min A-kasse foretage opslag på det enkelte medlem i Indkomstregistret.

Sagsbehandling

Vi kan og skal kun foretage opslag på personer, når der er en saglig grund til det, og når personen er medlem i Min A-kasse. Lovgivningen stiller strenge krav til fortrolighed og sikkerhed ved håndtering af disse oplysninger og Min A-kasse er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Alle konkrete opslag i Indkomstregistret bliver logget hos SKAT. Opslaget kan derefter ses i medlemmernes personlige ’skattemappe’ i selvbetjeningen hos SKAT.

Ved brug af oplysningerne til konkret sagsbehandling i Min A-kasse skal vi ikke underrette den enkelte eller indhente tilladelse til opslaget. Hvis et medlem ønsker at vide hvilke oplysninger Min A-kasse har hentet, og i hvilken sammenhæng det er sket, oplyser vi gerne om det.

Kontrol

Tidligere har Arbejdsdirektoratet / Pensionsstyrelsen ført tilsyn med udbetalte ydelser ved hjælp af samkøring med registre hos SKAT. Denne kontrolopgave er a-kasserne nu forpligtet til, idet vi skal samkøre oplysningerne i Indkomstregistret med vores egne oplysninger om udbetalte ydelser.

Hvis en sag skal undersøges nærmere som led i kontrolopgaven, vil vi altid orientere medlemmet om, at der pågår en undersøgelse. Medlemmet får lejlighed til at udtale sig om de oplysninger, der har givet anledning til undersøgelsen, før der træffes afgørelse om sagens forhold.

Et medlem kan anmode om aktindsigt i alle de data vi har i sagen – således også i oplysninger fra Indkomstregistret.

Er du i tvivl om, hvad Indkomstregistret kan betyde for dig, eller ønsker du aktindsigt i forbindelse med en konkret sag, beder vi dig om at kontakte Min A-kasse.

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter