Indkomstregistret

Danske arbejdsgivere, virksomheder og udbetalende myndigheder har pligt til at indberette skattepligtige indtægter for den enkelte borger til et centralt register – et såkaldt Indkomstregister. Registret er underlagt Skatteministeriet.

Det betyder, at a-kasserne i stedet for at bede om medlemmernes lønsedler som dokumentation for arbejdsperioder og a-kassemæssige rettigheder, skal spørge SKAT. Rent praktisk skal Min A-kasse foretage opslag på det enkelte medlem i Indkomstregistret.

Sådan foregår det 

Når du melder dig ledig, laver vi et opslag i indkomstregistret for at se, om du opfylder betingelserne for ret til dagpenge og for at kunne beregne din dagpengesats

Lovgivningen stiller strenge krav til fortrolighed og sikkerhed ved håndtering af disse oplysninger og Min A-kasse er naturligvis underlagt tavshedspligt.

Alle konkrete opslag i Indkomstregistret bliver logget hos SKAT. Opslaget kan derefter ses i medlemmernes personlige ’skattemappe’ i selvbetjeningen hos SKAT.

Ved brug af oplysningerne til konkret sagsbehandling i Min A-kasse skal vi ikke underrette den enkelte eller indhente tilladelse til opslaget. Hvis du ønsker at vide hvilke oplysninger Min A-kasse har hentet, og i hvilken sammenhæng det er sket, oplyser vi gerne om det.

Samkøring af registre

Når du udfylder dit ydelseskort (efterløn og dagpenge) skal du gøre det med et skøn af arbejdstimer for månedens sidste dage. Det betyder, at vi hver måned skal regulere dine dagpenge i forhold til, hvad der faktisk skete sammenholdt med dit skøn. For at vi kan gøre det, sker der en samkøring mellem dine oplysninger på ydelseskortet og Indkomstregistret. 

Hvis der er forskel i oplysningerne, skriver vi til dig og forklarer, hvordan reguleringen kommer til at foregå. Det sker omkring den 11. i hver måned. 

Du kan til enhver tid søge om aktindsigt i din sag. 

Læs mere om samkøring

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter