Nye regler fra 2. januar 2017 ved pasningsproblemer uden for institutionernes åbningstid

Jobcenteret har hidtil skullet tage hensyn til dig ved udarbejdelse af "Min Plan" eller ved henvisning til et arbejde, hvis du har pasningsproblemer til børn eller familiemedlemmer uden for institutionernes åbningstid.

Fra 2. januar 2017 skal Jobcenteret kun tage hensyn til dette, hvis du har meddelt Jobcenteret, at du ikke har pasningsmulighed.

Har du pasningsproblemer uden for institutionens åbningstid, bør du derfor hurtigst muligt og inden 2. januar 2017 give dit jobcenter besked, så de ved formidling af arbejde og aktivering kan tage hensyn til det.

Hvis Jobcenteret ikke har fået besked, og du efterfølgende bliver nødt til at afslå et arbejde eller aktivering pga. manglende pasningsmulighed, risikerer du at få en karantæne på 111 timer (3 uger) for selvforskyldt ledighed. Du kan også risikere at miste dagpengene, hvis du inden for de seneste 12 måneder har fået en anden karantæne for selvforskyldt ledighed.


Andet nyt fra 2. januar 2017

 

Dimittendsats og forsørgerpligt

Fra 2. januar 2017 er dimittendsatsen afhængig af, om du har forsørgerpligt.

Det betyder, at hvis ikke du har forsørgerpligt får du 71,5 pct af højeste dagpengesats. Har du forsørgerpligt får du 82 pct af den højeste dagpengesats.

Du har forsørgerpligt, hvis du har børn under 18 år, der opholder sig i Danmark eller et andet EØS-land jf. § 2 i lov om aktiv socialpolitik.

 

Ny mulighed for at forlænge din dagpengeret

Du får fra 2. januar 2017 mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med op til et år ved at veksle løntimer til dagpenge. En løntime veksles til to dagpengetimer.

Eksempel: Hvis du har haft vikararbejde i 37 timer, kan du vælge at veksle timerne til 74 dagpengetimer, som du kan bruge, når din dagpengeret ophører.

I første omgang bliver regnskabet administreret i a-kasserne. Fra juli 2017 kommer der fælles tællere, så alle kan følge med i deres egen ’beskæftigelseskonto’. Fra januar til juli føres regnskabet stadig i hele uger. Fra juli ophører den regnemetode, for herfra bliver dagpengeperioden nemlig opgjort i timer.

 

Du er altid velkommen til at kontakte a-kassen.

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter