Bliv medlem af Min A-kasse for kun 464 kr. / md.

Det er enkelt og lige til at blive medlem af Min A-kasse. 
Vi sikrer dig ret til dagpenge, hvis du bliver arbejdsløs. 

97.000 har allerede valgt Min A-kasse.

 

Bliv medlem orange

 

Min A-kasse:

* Lavt kontingent på kun 464 kr. / md. (2018)

* Alle lønmodtagere kan blive medlem - uanset uddannelse og branche

* Min A-kasse er 3 gange i træk kåret som Danmarks bedste a-kasse.

 

  Studerende - Bliv medlem gratis | Min A-kasse

Mere info? Klik her | Min A-kasse

Er du nyuddannet?

Hvis du er nyuddannet, kan du blive optaget som dimittend, hvis din uddannelse er normeret til 18 måneder. Uddannelsen skal være offentlig anerkendt, dvs. den skal være SU-berettiget eller være en lærlinge- eller elevuddannelse. Som dimittend kan du få udbetalt dagpenge efter dimittendsats fra en måned efter, at du har afsluttet uddannelsen (det kan tidligst være efter de 18 måneder, uddannelsen er normeret til). For at få ret til dagpenge en måned efter endt uddannelse, skal Min A-kasse modtage din ansøgning om optagelse senest 2 uger efter uddannelsens afslutning. Meld dig ind i Min A-kasse her

Du går fra dimittendsats til en beregnet, individuel sats, når du har haft arbejde i mindst 3 måneder. Det er desuden et krav, at der skal være gået mindst 6 måneder efter, at du har opnået retten til dagpenge. Læs mere om din dagpengesats her. 

Dimittendsatsen er afhængig af, om du har forsørgerpligt. Det betyder, at hvis du har forsørgerpligt får du 82 pct af den højeste dagpengesats. Hvis ikke du har forsørgerpligt får du 71,5 pct af højeste dagpengesats.

Elev med mindre end 12 måneders uddannelse tilbage

Hvis der er mindre end 12 måneder tilbage af din elevtid, bør du vente med at melde dig ind, til du har afsluttet din uddannelse. Herefter vil du blive meldt ind efter reglerne for nyuddannede (se ovenfor). 

Elev med mere end 12 måneders uddannelse tilbage

Du kan blive optaget efter reglerne for lønmodtagere, hvis du er elev på en godkendt uddannelse, har mindst 12 måneder tilbage af din elevtid og er i praktik på optagelsestidspunktet. Dermed kan du få dagpenge fra den første ledige dag efter, at du er blevet udlært. Du skal dog opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge.

Du kan få beregnet en individuel dagpengesats på 90 % af den elevløn, du har fået de sidste 3 måneder, dog maksimum 18.633 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede og 12.422 kr. om måneden for deltidsforsikrede. Du kan også vælge at få dimittendsatsen, som er på:

Fuldtidsforsikret
Hvis du har forsørgerpligt: 15.279 kr. om måneden
Hvis du ikke har forsørgerpligt: 13.323 kr. om måneden

Deltidsforsikret
Hvis du har forsørgerpligt: 10.186 kr. om måneden
Hvis du ikke har forsørgerpligt: 8.882 kr. om måneden

Hvis du melder dig ind 12 måneder før, du bliver udlært, skal du sende en indmeldelsesblanket til Min A-kasse sammen med din sidste månedslønseddel. Husk at der skal være mindst 12 måneder tilbage af din læretid, når vi modtager din ansøgningsblanket. Hvis du melder dig ind som dimittend, skal vi have modtaget din ansøgningsblanket inden 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse.

Gymnasiale uddannelser

Du skal være opmærksom på, at gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser ikke er uddannelser, som giver erhvervskompetence. Derfor kan en studentereksamen, en HH-uddannelse samt ligestillede uddannelser ikke give adgang til optagelse på dimittendvilkår i en a-kasse.

 

Test

 

 

{jform=1}

Gratis medlemskab for studerende

Hvis du er studerende, kan du blive gratis medlem af Min A-kasse. Hvis du er under 30 år  og har mere end 1 år tilbage af dit studie, kan du dermed undgå første måneds karantæne og få ret til dagpenge med det samme, når du er færdig med din uddannelse.
 
 

Sådan gør du

Du skal søge om at blive fritaget for at betale kontingent til Min A-kasse. (Fritagelsen gælder fra den dag, Min A-kasse har din ansøgning.)
 

For at blive fritaget for at betale kontingent til Min A-kasse

 • Skal du være under 30 år og være i gang med en erhvervsmæssig uddannelse eller en uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse - altså en uddannelse, der er normeret til mindst 18 måneders varighed.  
 • Må din samlede indtægt fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende  ikke overstige den maksimale dagpengesats (223.596,00 kr.) eller elevlønnen.
 • Må du ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.

 

Fritagelse for kontingentbetaling, hvis du er over 30 år

Hvis du er over 30 år, har du mulighed for at blive fritaget for kontingent, hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du er under erhvervsmæssig uddannelse, der giver ret til optagelse som dimittend i en a-kasse og betaler efterlønsbidrag.
 • Der er indgået en kontrakt om voksenlærling mellem din arbejdsgiver og jobcentret.
 • Dine samlede indtægter fra beskæftigelse, SU, SVU eller lignende under uddannelsen overstiger ikke den maksimale dagpengesats eller elevlønnen.
 • Du skal være berettiget til dagpenge, inden du starter din uddannelse: 

  • Er du ny i dagpengesystemet kigger vi på din indtægt. Du er dagpengeberettiget, når du har haft en indtægt på 228.348 kr., der er indberettet til SKATs indkomstregister inden for de sidste tre år
   (vi kan max. medregne 19.029 om måneden). Du skal have været medlem af a-kassen i perioden. 
  • Er du allerede i dagpengesystemet optjener du en ny ret via arbejdstimer. Det vil sige, at du indenfor de sidste tre år enten skal have haft 1.924 arbejdstimer, der er indberettet til SKATs indkomstregister. Vi kan kun tælle dem med, hvor du har været medlem af en a-kasse.

 • Du skal være tilmeldt - og betale til - efterlønsordningen.
 • Du må ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller lignende.Kontingentfritagelsen gives for 1 år ad gangen, og ophører, når du bliver 30 år, eller når du ikke længere er under uddannelse.

 

Dimittendrettigheder – vigtigt at vide

For at opnå dimittendrettigheder, skal du søge om optagelse i Min A-kasse inden 14 dage efter endt uddannelse.

Er du allerede medlem, kan du opnå eller bevare retten til dagpenge efter endt uddannelse, hvis du skriftligt beder om at gøre brug af dimittendrettighederne, inden 14 dage fra den dag, at du afslutter din uddannelse. Det kan du gøre ved at sende AK044 via selvbetjeningen

Det er vigtigt, at du gør brug af dine rettigheder inden for fristen, også selvom du er i arbejde efter uddannelsen er afsluttet. Hvis datoen for afsluttet uddannelse er ændret, skal du give os besked.

 

Gymnasiale uddannelser

Du skal være opmærksom på, at gymnasiale og erhvervsgymnasiale uddannelser ikke giver erhvervskompetence. Derfor kan en studentereksamen, en HH-uddannelse samt ligestillede uddannelser ikke give adgang til optagelse på dimittendvilkår i en a-kasse eller gratis medlemskab.

 

 

Vil du være medlem? 

Indmeld en bekendt og få et gavekort

Sådan gør du: Få din ven, kollega eller anden bekendte til at indmelde sig via indmeldelsesformularen på denne side, og send samtidig en mail til , så vil du modtage et gavekort på 200,- til gavekortet.dk som tak for hjælpen.

 

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter