Opholdskrav og dagpenge  

Kort før jul besluttede et flertal i Folketingen at indføre et opholdskrav for dagpengemodtagere, hvilket kan medføre en begrænsning for retten til dagpenge. Har du opholdt dig i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne) eller EU/EØS (dvs. EU, Norge, Lichtenstein, Schweiz og Island) i mere end syv år, opfylder du opholdskravet uden problemer. Din dagpengeret vil derfor ikke være berørt! Har du derimod opholdt dig uden for EU/EØS i mere end fem år, kan du med fordel læse videre her.

Pas_på_en_kuffert.jpg

 

 

Hvad betyder opholdskravet for mig?

Opholdskravet indebærer, at vi skal undersøge dine ophold i udlandet 12 år tilbage i tiden. Derfor kan det også få betydning for dig, der har været i udlandet over længere perioder for flere år siden, selvom du har opholdt dig i Danmark efterfølgende. 

Opholdskravet omfatter i princippet alle, der søger om dagpenge fra d. 1. januar 2019 og frem. Hvis du allerede er indplaceret i dagpengesystemet, vil du først blive ramt, når du skal genindplaceres med en ny dagpengeret. Opholder du dig på nuværende tidspunkt i udlandet uden for EU/EØS, kan opholdskravet ramme dig med tilbagevirkende kraft - selvom du har bevaret dit medlemskab af a-kassen under udlandsopholdet.

  

Konsekvenserne af opholdskravet

Opholdskravet er styret af, hvor du er registreret med bopæl. Det sætter en begrænsning for, hvor længe du må have opholdt dig udenfor Danmark og EU/EØS, hvis du skal have ret til dagpenge i Danmark.

Opholdskravet indfases gradvist,  For at få dagpenge skal du således, foruden at opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet, have opholdt dig i Danmark og EU/EØS

 • Mindst 5 ud af 12 år (2019)
 • Mindst 6 ud af 12 år (2020)
 • Mindst 7 ud af 12 år (2021 eller senere)

Bemærk, at hvis du har gennemført en integrationsgrunduddannelse, skal du ikke opfylde opholdskravet.  

Ferieophold og forretningsrejser er ikke omfattet reglerne om opholdskrav

Skal du på ferie eller forretningsrejse uden for EU/EØS, tæller dette ikke som et udlandsophold. Det er kun tale om et udlandsophold, hvis du efter CPR-loven skal registrere dig som fraflyttet til udlandet.

Opholdskrav og efterløn

Ophold i udlandet har ingen betydning for din ret til efterløn ud over de almindelige betingelser for efterløn.   

Udlandsophold, der ikke fratrækkes i opholdskravet

Storbritannien ligger i øjeblikket i forhandlinger om at forlade EU. Vi ved endnu ikke noget om, hvordan opholdskravet vil blive udmøntet som lov. Men ophold i Storbritannien i perioden, indtil briterne træder ud af EU, vil sandsynligvis ikke belaste opholdskravet.

Derudover er der en række undtagelser, hvor opholdet sidestilles med ophold i Danmark. Det gælder, hvis du:  

 • Er ansat i et dansk firma og udstationeret. Ansættelse i dansk firmas filial eller datterselskab i udlandet sidestilles med udstationering.
 • Har hyre på et dansk skib.
 • Er udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed – fx personer, som er udsendt af Udenrigsministeriet eller dets institutioner. Lokalt ansatte på ambassader og konsulater er ikke omfattet af denne undtagelse. Dog kan lokalt ansatte på en dansk ambassade anses for at være beskæftiget i offentlig dansk interesse.
 • Er beskæftiget i offentlig dansk interesse. Det kan fx være:
  • Ophold i udlandet på militær mission for, eller stillet til rådighed af, den danske stat.
  • Arbejde for, eller udlånt til, en international organisation, som den danske stat er medlem af (fx FN, NATO, EU, OSCE, OECD, Verdensbanken, Rumfartsagenturer).
  • Arbejde som bilateral rådgiver (DANIDA-rådgiver), der som led i udviklingsbistanden er udsendt af Danmark og arbejder på programmer, projekter m.v.
  • Lønnet eller ulønnet arbejde for en humanitær hjælpeorganisation, som den danske stat støtte økonomisk.
  • Lønnet eller ulønnet arbejde for et af Kirkeministeriets dansk anerkendt missionsselskab (fx Bibelselskabet, Indre mission, Frelsens Hær m.fl.).
  • Ansat på dansk uddannelsesinstitution med tjenestested i udlandet (fx ansat på Sino Danish center for Education and Research).
 • Opholder dig i udlandet med henblik på uddannelse (du skal have bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før uddannelsen).
 • Er forsker i udlandet (du skal have bopæl og ophold i Danmark umiddelbart før ansættelsen).
 • Er ægtefælle eller samlever til en, der opfylder betingelserne ovenfor.
 • Er medfølgende barn under 18 år, hvor din forælder opfylder betingelserne ovenfor. Ophold i udlandet før dit fyldte 18. år sidestilles med ophold i Rigsfællesskabet (Danmark, Grønland og Færøerne), EU/EØS eller Schweiz, hvis du har opholdt dig her i sammenlagt mindst 7 år før du fyldte 18.

Har du spørgsmål vedr. opholdskravet, er du altid velkommen til at kontakte os.

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter