Er du blandt de danskere, der har valgt at indbetale til efterlønsordningen, har du mulighed for at trække dig fra arbejdsmarkedet fem år før, du når pensionsalderen. Der er dog en række forhold, som du skal være opmærksom på.

Egentlig vil du gerne blive på jobbet, men ægtefællen er gået på pension, og det kunne da være dejligt at få lidt mere tid sammen. Kan efterløn være løsningen? Ja det kan det – for du må gerne kombinere din efterløn med arbejde. Blot vil det da gå ud over dit antal efterlønstimer... Det er bare en af de rigtig mange regler, du skal være opmærksom på, hvis du planlægger at benytte dig af din efterlønsordning.
Min A-kasse guider dig her gennem de vigtigste punkter i efterlønssystemet.

Disse krav skal du opfylde

Altafgørende for om du kan gå på efterløn er selvfølgelig, at du har indbetalt efterlønsbidrag, at du har nået efterlønsalderen og at du er medlem af en a-kasse. Herudover skal du

  • Have ret til dagpenge, når du når efterlønsalderen
  • Have indbetalt efterlønsbidrag i mindst 30 år  - se undtagelser i overgangsordningen her
  • Være rask og stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Opfylde indkomstkravet. Se kravet her 
  • Bo i Danmark, Færøerne, Grønland, EU, EØS-land eller Schweiz for at kunne modtage efterløn

Opfylder du disse krav, udsteder din a-kasse et efterlønsbevis. Beviset indeholder også oplysninger om, hvor meget du kan få i efterløn og er samtidig din garant for, at du er sikret den sats, der fremgår af beviset og at du er sikret retten til efterløn, selvom du senere bliver syg. Samtidig med, at a-kassen udsteder beviset, gør vi værdien af din pensionsformue op i forhold til en eventuel modregning.

Hvornår og hvor længe?
Det er din fødselsdato, der afgør, hvornår du kan gå på efterløn, og hvor lang tid du kan modtage efterløn. Kort sagt forholder det sig sådan, at jo yngre du er, jo ældre skal du være, før du kan gå på efterløn.

 

Din efterløn følger i øvrigt dit a-kasse medlemskab, selvom du skifter a-kasse. Har du betalt til efterlønsordningen hos nuværende a-kasse, men ønsker at skifte a-kasse til Min A-kasse, følger din efterløn automatisk med til Min A-kasse.

 

Efterloenskompas_1200.jpg

Hvis du ikke ønsker at gå på efterløn, når du når din efterlønsalder, kan du sagtens vente. A-kassen vil stadig sende dig et efterlønsbevis. Efterlønsbeviset giver dig ret til at gå på efterløn på et senere tidspunkt, selvom du ikke nødvendigvis opfylder betingelsen om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, når du ønsker at gøre brug af beviset. Dog skal du stadig opfylde indkomst- eller beskæftigelseskravet, som også gælder for dagpengemodtagere.

 

Udskyd din efterløn og få fordele

Får du ikke delpension, er det muligt for dig at få flere økonomiske fordele, hvis du venter med at gå på efterløn efter, at du har fået dit efterlønsbevis  - se mere udskydelsesreglen her. Hvis du venter, kan du:

  • Opnå ret til efterløn på højeste dagpengesats
  • Få en lempeligere pensionsmodregning
  • Optjene skattefri præmie

Hvor lang tid du skal udskyde din efterløn afhænger af din fødselsdato, og hvor mange løntimer, der er indberettet til indkomstregisteret, fra du har fået dit efterlønsbevis, og indtil du går på efterløn.

Hvor meget kan du få i efterløn?

Efterlønssatsen afhænger af, hvornår du går på efterløn. Du får den samme sats i hele efterlønsperioden.

Du kan få op til 90 pct. af din tidligere indtægt, dog højst den maksimale dagpengesats. Går du på efterløn mindre end 2 år efter, at du har fået dit efterlønsbevis, kan efterlønnen højst være 91 pct. af den højeste dagpengesats.

Efterlønnen bliver som udgangspunkt beregnet ud fra de 12 måneder, hvor du har fået mest i løn, inden for de sidste 24 måneder. For at kunne få maksimumsatsen, skal du have haft en gennemsnitlig månedsløn på mindst 22.800.

Guiden her er ikke udtømmende, da reglerne om efterløn er komplekse. Vi anbefaler derfor vores medlemmer til at kontakte Min A-kasse på telefon 70123782, hvis du vil have råd og vejledning om din ret til efterløn.

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter