Sådan står du til rådighed

For at få udbetalt dagpenge skal du 'stå til rådighed for arbejdsmarkedet'. Det vil sige, at du skal kunne arbejde, være aktivt jobsøgende, og opfylde de krav, som er fastsat i reglerne. Rådighedsforpligtelsen indebærer, at du:

 • Bor og opholder dig i Danmark
 • Er tilmeldt Jobcentret og har et aktivt CV på Jobnet.dk
 • Møder op til alle de samtaler, du indkaldes til af Min A-kasse og Jobcentret
 • Står til rådighed på arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal kunne overtage rimeligt arbejde med 1 dags varsel (rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som du kan varetage)
 • Er aktivt arbejdssøgende, hver uge registrerer jobsøgningen i jobloggen og samme sted uploader eksempler på ansøgninger til job, du har søgt. Som en del af dette skal du forsøge at forbedre dine arbejdsmuligheder, f.eks. ved at deltage i undervisning, omskoling, praktik eller andre relevante tilbud
 • Søger konkrete jobs, som du er henvist til af Min A-kasse, Jobcentret eller en anden aktør
 • Ikke kun søger sæsonarbejde, job hos én bestemt arbejdsgiver eller jobs i udlandet
 • Hvis du har en uddannelse eller erhvervserfaring inden for et bestemt fagligt område, skal du også søge arbejde inden for dette område. Jobcentret har mulighed for at tilbyde praktik og efteruddannelse, så du kan få genopfrisket dine kvalifikationer.

 

Hvorfor skal du udfylde jobloggen?

Når du er ledig og får dagpenge, skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det gør du blandt andet ved at registrere din jobsøgning i jobloggen hver uge og ved at uploade eksempler på ansøgninger, du har sendt til arbejdsgivere hver måned.

Vi har som opgave at vurdere, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor reagerer vi, hvis du ikke løbende registrerer din jobsøgning i jobloggen, eller ikke uploader eksempler på dine ansøgninger.

Du kan risikere, at miste retten til dagpenge, hvis du ikke hele tiden holder din joblog ajour. Oplysningerne er nødvendige for, at vi kan foretage en positiv rådighedsvurdering.

 

Sådan bruger du jobloggen

Du finder jobloggen i selvbetjeningen under fanen ’Job og møder’, ’Opdater din joblog’. Du registrerer din jobsøgning og vælger ’Tilføj’, for at uploade konkrete ansøgninger, du har sendt til arbejdsgivere. Du kan også tilgå jobloggen og registrere dine oplysninger via jobnet.dk.

 

Krav til jobsøgning

Jobloggen hænger på en måde sammen med aftalen i ’Krav til jobsøgning’. I aftalen står der, hvilke krav der er aftalt om din jobsøgning, i hvilken geografisk udstrækning, hvordan og indenfor hvilke faglige områder, du skal søge ledige stillinger.

Aftalen ligger i selvbetjeningen under fanen ’Job og møder’, ’Krav til jobsøgning’. Det indgår i vores vurdering af din rådighed, om du følger aftalen.

 

Spørg Min A-kasse
A-kassen og jobcentret er efter reglerne forpligtet til at kontrollere, at ledige dagpengemodtagere er aktivt jobsøgende og opfylder kravene om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Derfor er det meget vigtigt, at du hver uge søger job som aftalt i ’Krav til jobsøgning’ og registrerer jobsøgningen i jobloggen. Hvis du oplever tekniske problemer eller har vanskeligt ved at udfylde jobloggen, skal du kontakte os.

 

Husk at give besked
Du har pligt til at give Min A-kasse besked, når du:

 • Er syg
 • Holder ferie
 • Skifter adresse, midlertidigt eller varigt
 • Deltager i et uddannelsesforløb
 • Af andre grunde ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i et givent tidsrum
Fuldtids- eller deltidsforsikret?
Hvis du er fuldtidsforsikret, har du pligt til at søge arbejde på fuld overenskomstmæssig arbejdstid. Det vil som udgangspunkt være 37 timer ugentligt. Du må gerne søge arbejde på deltid – men ikke udelukkende - og selvom du får et deltidsjob, skal du fortsat søge fuldtidsarbejde. 

Hvis du er deltidsforsikret, har du pligt til at søge arbejde på op til 30 timer ugentligt.

Hvordan skal du søge jobs? 
Du skal søge alt arbejde, som du har kvalifikationer til at varetage. Sammen med os, skal du lave et overblik over dine geografiske og faglige muligheder og lægge en plan for din fremtidige jobsøgning. Det er det, der hedder 'krav til jobsøgning', og det er den, vi tager udgangspunkt i, når du er til rådighedssamtale hos os. 
 
 
’Krav til jobsøgning’ skal indeholde information om:
 • de fagområder, du primært skal søge arbejde inden for.
 • de geografiske områder, du primært skal søge arbejde indenfor.
 • på hvilken måde, du skal søge arbejde.
 • hvor mange job, du skal søge pr. uge.
 • hvor mange jobansøgninger, du skal uploade i jobloggen.
 
Du kan ansøge skriftligt, personligt eller telefonisk – det bestemmer du selv – men du skal søge på den måde, der er almindelig inden for de områder, hvor du søger job.

Brug internettet, jobbankerne, avisernes annoncer og Jobcentret i din jobsøgning. Det vigtigste er ikke, hvordan du søger arbejde, men at du søger på den måde, som giver dig de bedste chancer for at få job.

Hvis du ikke har så mange erfaringer med jobsøgning, kan det være, at du skal have et jobsøgningskursus eller har brug for et vejledningsforløb. Du kan ringe til Jobcentret og høre om dine muligheder for at deltage i arrangementer og kurser. Du er også velkommen til at bestille en vejledningssamtale med en af vores medarbejdere.
 
Du skal søge og være villig til at tage arbejde med op til 3 timers offentlig transporttid dagligt. Hvis du bor i et område med langt til relevante arbejdspladser, eller i et geografisk afsondret område, kan du være omfattet af en regel om 4 timers daglig transporttid.

Jobsøgning efter sæsonarbejde

Hvis du arbejder inden for et område, der er kendetegnet ved sæsonarbejde og dermed også arbejdsfri og ulønnede perioder, er der særlige krav om rådighed og jobsøgning.

Hvis du er eller bliver ledig, skal vi ifølge reglerne først vurdere, om dit arbejde går ind under kategorien sæsonarbejde og dernæst vurdere din rådighed for arbejdsmarkedet.

Vi kigger især på, om du i ledighedsperioder har søgt fast helårsarbejde på det øvrige arbejdsmarked – altså andet arbejde, der ikke er sæsonarbejde.

Hvis du har modtaget supplerende dagpenge, skal du hele tiden søge andet fast helårsarbejde, for at stå til rådighed og altså have mulighed for at modtage dagpenge.

Sæsonarbejde og lovet arbejdskraft

For at stå til rådighed og få mulighed for at modtage dagpenge i ledighedsperioden, er det vigtigt, at du ikke forbeholder din arbejdskraft til én bestemt arbejdsgiver eller en bestemt arbejdsplads.

Det er fordi, du når du er ledig, skal stå bredt til rådighed for arbejdsmarkedet og søge jobs som det er aftalt i ’Krav til jobsøgning’. 

 
Husk at tjekke din post
Du skal altid kunne begynde at arbejde eller komme til et møde dagen efter en formidling fra jobcentret. Derfor skal du kunne modtage din post og dagligt kontrollere, om der skulle være et tilbud til dig. Når du holder ferie og på forhånd har oplyst jobcentret og Min A-kasse herom, så gælder reglen ikke, men du skal være bevidst om, at du skal kunne starte arbejde første hverdag efter din ferie.

 
Afmelding på jobcentret
Du skal afmelde dig på jobcentret, hvis du får arbejde af mindst 14 dages varighed, bliver syg i mindst 14 dage eller af andre årsager ikke ønsker at stå tilmeldt Jobcentret. Dette kan gøres på Min side på jobcentrets hjemmeside www.jobnet.dk.

Jobcentret afmelder dig, når:

 • Du formidles ustøttet arbejde
 • Du er sygemeldt i mindst 14 dage
 • Jobcentret ikke kan få din adresse oplyst, f.eks. hvis du flytter kortvarigt og ikke har meddelt det til Folkeregisteret
 • Du ikke har indlagt dit CV senest 2 uger efter tilmeldingen til Jobcentret

Jobcentret skal underrette dig om, at du vil blive afmeldt.

 

Manglende pasningsmulighed uden for institutionernes åbningstid

Når Jobcenteret skal udarbejde "Min Plan" eller henvise til et arbejde, skal der tages hensyn til dig, hvis du ikke har pasningsmulighed til børn eller familiemedlemmer uden for institutionernes åbningstid. Fra 2. januar 2017 skal de dog kun tage hensyn til dette, hvis du har meddelt jobcentret, at du ikke har pasningsmulighed.

Har du pasningsproblemer uden for institutionens åbningstid, bør du derfor hurtigst muligt give dit jobcenter besked, så der ved formidling af arbejde og aktivering kan tages hensyn til det.

Hvis jobcentret ikke har fået besked, og du bliver nødt til at afslå et arbejde eller aktivering pga. manglende pasningsmulighed, risikerer du at få en karantæne på 111 timer for selvforskyldt ledighed. Du kan også risikere at miste dagpengene, hvis du inden for de seneste 12 måneder har fået en anden karantæne for selvforskyldt ledighed.

 

 

 

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter