Ret til dagpenge

Der er en række dagpengeregler du skal opfylde for at opnå ret til dagpenge. Du opnår retten ved, at du som fuldtidsforsikret har haft fået indberettet 1.924 løntimer for ustøttet arbejde eller som deltidsforsikret har fået indberettet 1.258 løntimer for ustøttet arbejde inden for 3 år.

Forbrug af dagpengeperioden

Du forbruger af din dagpengeperiode (på 2 år), når du får udbetalt:

• Dagpenge
• Feriedagpenge
• Sygedagpenge i op til 6 uger
• Dagpenge under aktivering
• Dagpenge under de første 14 dages sygdom
• Dagpenge under jobrettet uddannelse
• Løn under arbejde med løntilskud

Du forbruger også af dagpengeperioden, når du har karantæne.

 

Forlængelse af dagpengeretten

Du får fra 2. januar 2017 mulighed for at forlænge din dagpengeperiode med op til et år ved at veksle løntimer til dagpenge. En løntime veksles til to dagpengetimer.

Eksempel
Hvis du har haft vikararbejde i 37 timer, kan du vælge at veksle timerne til 74 dagpengetimer, som du kan bruge, når din dagpengeret ophører.

I første omgang bliver regnskabet administreret i a-kasserne. Fra juli 2017 kommer der fælles tællere, så alle kan følge med i deres egen ’beskæftigelseskonto’. Fra januar til juli føres regnskabet stadig i hele uger. Fra juli ophører den regnemetode, for herfra bliver dagpengeperioden nemlig opgjort i timer.

 

Generhvervelse af retten til dagpenge

Hvis du har opbrugt retten til dagpenge, har du ret til en ny dagpengeperiode, når du som fuldtidsforsikret har fået indberettet 1.924 løntimer, eller som deltidsforsikret har fået indberettet 1.258 løntimer inden for 3 år. Støttet arbejde, fx ved ansættelse med løntilskud, kan ikke indgå i optjeningen til en ny dagpengeperiode. Det forudsætter,


Pligter og muligheder i dagpengeperioden

Når du modtager dagpenge, skal du være til rådighed for arbejdsmarkedet. Det vil sige, at du skal være aktivt arbejdssøgende og stå til rådighed for rimeligt arbejde. Denne dagpengeregel gælder, uanset om du deltager i tilbud. Jobcentret kan dog fritage unge under 25 år for denne pligt, hvis de er uden uddannelse og deltager i et undervisningstilbud af 18 måneders varighed.

Du skal mindst hver 7. dag tjekke dine jobforslag, for at opnå ret til dagpenge. Det gør du på ’Min Side’ på Jobnet.dk.

Du skal møde til de samtaler, du indkaldes til, ligesom du skal følge Jobcentrets henvisninger og formidlinger. Jobcentret skal altid have besked om forhold, der har betydning for, at kontakten kan opretholdes, fx ændringer i bopælsadresse, sygdom, ferie mm.

Min A-kasse har pligt til at kontrollere, at du er til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor skal du notere, hvor og hvornår, du søger job, og hvad du i øvrigt gør for at komme ud af ledigheden. Læs mere om dine rådighedsforpligtigelser.

Hvis du vælger at tage til udlandet har du mulighed for at få dine dagpenge med. Dog er der særlige regler, som du skal forholde dig til. Læs mere om EØS dagpenge her. 

Er du svensker og bor i DK? Så har du også mulighed for at få dagpenge. Se hvordan du melder dig ind i vores a-kassa her. 


Du kan miste din ret til dagpenge

Hvis Min A-kasse er i tvivl om dine medlems- og udbetalingsforhold, har vi pligt til at indhente de oplysninger, der er nødvendige for at træffe en korrekt afgørelse. Grundlaget for udbetalingerne skal være korrekt, og det betyder blandt andet, at du har pligt til at oplyse om alle forhold, der har indflydelse på din ret til dagpenge. Min A-kasse er underlagt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som kræver, at vi løbende kontrollerer alle udbetalinger. Hvis det viser sig, at du har fået for meget udbetalt, skal pengene tilbagebetales. Derudover kan du risikere enten at få karantæne eller i værste fald blive slettet som medlem af Min A-kasse.


Har du ret til seniorjob?

Mister du retten til dagpenge, når der er mindre end 5 år til efterlønsalderen, kan du få et seniorjob i din kommune. Det forudsætter dog, at du har ret til efterløn, når du når efterlønsalderen. Min A-kasse vil vejlede dig i god tid før din dagpengeret udløber. Læs mere om retten til seniorjob.

OBS! Hvis du har ret til den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, eller hvis du har ret til at forlænge din dagpengeperiode,  har du først ret til et seniorjob efter udløbet af ydelsen eller perioden.

Husk at søge om et seniorjob tidligst 3 måneder, før din ret til arbejdsmarkedsydelse/forlængede dagpengeret udløber, og senest 2 måneder efter din ret til arbejdsmarkedsydelse/forlængede dagpengeret udløber.

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter