Seks ugers selvvalgt, jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig, og har ret til dagpenge, har du mulighed for at få det, der hedder ’jobrettet uddannelse’.
Muligheden er dog forbeholdt de ledige, der i forvejen ikke har så meget uddannelse, så der er visse betingelser, der skal være opfyldt:

For at kunne få jobrettet uddannelse, kræver det, at: 

  • Du ikke i forvejen har en uddannelse, der overstiger en erhvervsuddannelse (EUD) eller en anden type uddannelse, der kan sidestilles med det.
  • Du ikke har en videregående uddannelse, der overstiger erhvervsakademiniveau, og samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, som kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.
  • Du har deltaget i en jobsamtale på jobcenter og en cv-samtale i a-kassen
  • Du har været ledig i 5 uger (karensperiode).


Under eller over 25 år? 
Din alder har også betydning for, hvordan den jobrettede uddannelse skal foregå. Er du under 25 år skal de 6 uger være afsluttet indenfor de første 6 måneders ledighed. Er du fyldt 25, skal uddannelsen være afsluttet inden 9 måneders ledighed.

 

Tjek dine muligheder på ’Positivlisten’
Du har mulighed for at vælge kurser inden for en erhvervsgruppe på positivlisten. Du kan søge flere kurser på en gang eller søge et kursus ad gangen indtil du har brugt alle 6 uger.
Kurserne skal dog fortsat ligge inden for de henholdsvis 6 eller 9 måneders ledighed.

Du kan også finde positivlisten på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside.


Uddannelse i mere end 6 uger
Uddannelser på positivlisten, der overstiger 6 ugers varighed, kan kun bevilges som jobrettet uddannelse, hvis jobcenteret bevilger den del af uddannelsen, der overstiger 6 uger, som et tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

 

Undtagelser
Der er i en forsøgsperiode på 2 år fra 1. marts 2017 åbnet mulighed for 6 ugers jobrettet uddannelse til nogle specifikke områder, som arbejdsmarkedet særligt efterspørger arbejdskraft til. De særlige områder fremgår også af positivlisten. Hvis du vælger en sådan uddannelse, kan du undgå de 5 ugers karensperiode.

Find ansøgningen her
Du skal udfylde og indsende en ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på jobrettet uddannelse for ledige dagpengemodtagere. Blankettet hedder AR237.

Har du brug for vejledning om 6 ugers jobrettet uddannelse, så spørg Min A-kasse, jobcentret eller uddannelsesstedet.

  

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter