Tilbud fra Jobcentret

Hvis du er ledig og mellem 30 og 50 år, har du ret og pligt til at modtage tilbud fra Jobcentret senest efter 6 måneders sammenlagt ledighed.

 

Udarbejdelse af "Min plan"
Du bliver i de første 6 måneder indkaldt til samtale i Jobcenteret hver måned. Ud fra disse samtaler skal Jobcentret vurdere, om man umiddelbart kan formidle dig et arbejde, eller om du kan forbedre dine muligheder ved at deltage i uddannelse eller aktiveringstilbud.

Herefter vil du blive indkaldt til en samtale i Jobcentret hver 3. måned. Som hovedregel skal du sammen med din sagsbehandler have udarbejdet "Min plan", før du kan deltage i et tilbud fra Jobcentret. "Min plan" aftales mellem dig og Jobcentret, og er bindende for begge parter. Du skal følge de tilbud, der er aftalt i planen og overholde kontakten med jobcentret.

  

Kurser og uddannelse med dagpenge
Som ledig har du mulighed for at deltage i kurser og uddannelse med dagpenge. Du kan følge kurser og uddannelse, som er under 20 timer om ugen, og uddannelsen må ikke være SU-berettiget. Det kan f.eks. være:
  • HF-enkeltfag under 20 timer om ugen
  • 8.-10. klasse, uanset timetal
  • Undervisning for ordblinde
  • Danskundervisning, som er tilrettelagt for indvandrere
  • Fritidsundervisning, som er tilrettelagt efter folkeoplysningsloven.
 
 
Aktiveringsmuligheder:

Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik i en offentlig eller privat virksomhed er et tilbud, som kan bruges til at afklare dine mål for fremtidig beskæftigelse. Praktikken kan vare op til 4 uger, og du modtager dagpenge under aktivering undervejs.

Ansættelse med løntilskud
Du har mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Hovedformålet er at optræne dine kvalifikationer med henblik på en senere fastansættelse.
Løntilskuddet kan gives på op til 1 år. Løn- og arbejdsvilkårene hos en privat arbejdsgiver skal følge den overenskomst, der gælder på området. Løn hos en offentlig arbejdsgiver skal svare til din dagpengesats, når arbejdsmarkedsbidraget er trukket fra. Lønnen skal dog mindst udgøre 82 % af højeste dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede.82 % af højeste dagpengesats for henholdsvis fuldtids- og deltidsforsikrede.
 

Vejledning og opkvalificering
Du kan få tilbud om uddannelse og kurser, der er rettet mod beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Der kan indgå praktik i uddanelsesperioden. Indholdet aftales med jobcentret.

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter