Kurser og uddannelse med dagpenge

Som ledig har du mulighed for at deltage i udvalgte typer af kurser og uddannelse med dagpenge. Vi skal bare godkende det først, fordi der er en række krav, uddannelserne skal leve op til for at, du kan få udbetalt dagpenge samtidig.Det er altså desværre ikke alle uddannelser, du kan tage og samtidig få udbetalt dagpenge. Men lad os koncentrere os om rammerne for de uddannelser, du faktisk kan tage. Reglerne handler ofte om antallet af undervisningstimer, så her kommer først en definition på sådan en:

Hvad er en undervisningstime?

 • En undervisningstime skal forstås som en undervisningslektion, selvom en lektion typisk er på 45 minutter.
 • Hvis lektionen er på 60 minutter eller mere, bliver undervisningstiden regnet ud i timer pr. uge.

 

Uddannelsen må ikke være SU-berettiget og skal være på under 20 timer om ugen

Du kan tage uddannelser, der ikke er SU-berettigede. Det betyder ikke bare, at du ikke får udbetalt SU, men at uddannelsen slet ikke er kategorisert under SU-berettigede uddannelser: 

Eksempler på SU-berettigede uddannelser

Eksempler på ikke SU-berettigede uddannelser

 • Meritlærer
 • Meritpædagog
 • HD
 • MBA
 • MPA

Uddannelsen skal være på under 20 timer om ugen
Det betyder, at den uddannelse, du tager med dagpenge i udgangspunktet skal være planlagt til under 20 timer om ugen. Det er altså ikke nok, at du blot selv tilrettelægger den til under 20 timer. 

 

Uddannelser på gymnasieniveau - under 20 timer

Du må gerne tage enkeltfag på gymnasieniveau, hvis det er under 20 timer om ugen.  Men for at få udbetalt dagpenge, er det vigtigt, at du ikke samtidig får udbetalt SU. 

Eksempler på uddannelser på gymnasieniveau

 • HF enkeltfag
 • HHX
 • HTX
 • STX

 

Uddannelser på folkeskoleniveau - ubegrænset timetal

Du kan også tage uddannelser på 8. - 10. klasses niveau, hvis uddannelsen giver adgang til videreuddannelse på samme måde som folkeskolens afgangsprøve. Her er der ikke begrænsinger på timeantallet.

Eksempler på uddannelser på folkeskoleniveau 

 • Undervisning 8.-10. klassetrin som fx almen voksenundervisning (avu)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
 • Undervisning for ordblinde 

 

Aftenskoleundervisning - ubegrænset timetal

Du kan godt tage uddannelse i aftenskolen og samtidig få udbetalt dagpenge. Men det kræver, at den undervisning, du følger er hobbypræget og udbudt efter Folkeoplysningsloven. Det betyder, at aftenskoleuddannelsen ikke må være kompetencegivende, men skal være en uddannelse på hobbyplan. (Hvis du er på jagt efter kompetencegivende uddannelse, skal du kigge under de andre overskifter her på siden).

Eksempler på aftenskoleuddannelse

 • Sprogundervisning
 • Kreative kurser
 • Friluftskurser
 • Madlavningskurser


Du kan også tage kurser, der er ligestillet med aftenskoleundervisning. Det kan f.eks. være tillidsrepræsentantkurser eller boligselskabernes kurser for bestyrelsesmedlemmer.  Men i de tilfælde må undervisningen kun vare 2 uger. 

Uddannelser i a-kasse eller fagforening

Du har naturligvis også mulighed for at følge de kurser, en a-kasse eller en fagforening udbyder - og samtidig få udbetalt dagpenge. Her gælder der lidt andre rammer for time-reglerne:

 

 • De to første uger må uddannelsen være på 37 timer
 • Herefter skal den være på under 20 timer 

 

Åben uddannelse 

Når det gælder kurser i kategorien åben uddannelse, spiller din alder en rolle i forhold til, om du kan få udbetalt dagpenge samtidig med, at du tager uddannelsen. 

 • Hvis du er under 30 år kan du deltage i åben uddannelse inden for de første 3 måneders sammenlagt ledighed
 • Hvis du er 30 til 49 år, kan du deltage inden for de første 6 måneders sammenlagt ledighed
 • Er du fyldt 50 år, kan du deltage inden for de første 3 måneders sammenlagt ledighed
   

Åben uddannelse - muligheder og time-regler

Hvis du vælger åben uddannelse, skal du være opmærksom på, at du kun kan få udbetalt dagpenge samtidig med, hvis kurset ikke er led i en ny uddannelse. Hvis du f.eks. er cand.mag. i engelsk og tysk, kan du ikke tage et franskkursus og gøre det til et nyt sidefag.  

Undervisningen må højst være på 6 timer om ugen eller svare til 1/3 studenterårsværk. Det gælder også, hvis undervisningen ligger i weekenden.  

Læs mere om åben uddannelse på Uddannelsesguiden

 

Jobrettet uddannelse

Du har i øvrigt mulighed for at deltage i kurser eller uddannelse i op til 6 uger. Du kan henvende dig på uddannelsesstederne og høre om deres tilbud. I de 6 uger får du udbetalt dagpenge. Læs mere om jobrettet uddannelse.

Hvis du ønsker yderligere uddannelse, kan du henvende dig på jobcentret og få udarbejdet "Min plan". Der er særlige regler for, hvornår du har ret til tilbud og for hvilke tilbud, jobcentret kan byde på. 


Særlige muligheder for dig under 25 år

Hvis du er under 25 år, har du flere muligheder for uddannelse og får dagpenge efter særlige regler. Læs mere her. 

Læse-, skrive- og regnetest

 • Hvis du er over 25 år og ikke har en ungdomsuddannelse, kan du få  læse-, skrive, eller regnekurser. Du skal blot spørge dit jobcenter om en læse-, skrive- eller regnetest. (En sådan test er din ret og deres pligt.)

 

 

 

 

 

 

 

Min A-kasse

Min A-kasse sætter en ære i både at holde kontingentet nede og servicen i top. Heldigvis er vi blandt de billigste a-kasser i Danmark, samtidig med at Min A-kasse ligger i top på medlemstilfredshed i både MSI og STARs undersøgelser. 

Denne hjemmeside bruger cookies. Læs mere om vores cookies på siden fortrolighedspolitik. Jeg accepterer cookies fra dette website
Accepter